Luật sư tư vấn về chủ đề "vô hiệu hình thức"

vô hiệu hình thức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vô hiệu hình thức.

Giao dịch dân sự có vô hiệu nếu vi phạm về hình thức?

Giao dịch dân sự có vô hiệu nếu vi phạm về hình thức?
Thưa luật sư! tôi thấy trong bài trả lời về hợp đồng bị vô hiệu khi không tuân thủ quy định về hình thức đa số là có hiệu lực mặc dù có bài đăng vào tháng 9/2015 về vụ việc từ năm 2010 đến thời điểm đó chưa giải quyết