Luật sư tư vấn về chủ đề "vợ không đồng ý bán"

vợ không đồng ý bán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vợ không đồng ý bán.

Quyền bán nhà khi có thành viên không đồng ý ?

Quyền <strong>bán</strong> nhà khi có thành viên <strong>không</strong> <strong>đồng</strong> <strong>ý</strong> ?
Kính chào các quý Luật sư công ty Luật Minh Khuê! Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp giúp. Quyền sở hữu đất do 8 người có tên trong danh sách chịu trách nhiệm (4 anh chị em tôi và 4 người khác).