Luật sư tư vấn về chủ đề "vỡ phường"

vỡ phường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vỡ phường.

Chơi hụi là gì ? Choi hụi có vi phạm pháp luật không ?

Chơi hụi là gì ? Choi hụi có vi phạm pháp luật không ?
Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

Tư vấn giải quyết tranh chấp vỡ phường/hụi?

Tư vấn giải quyết tranh chấp vỡ phường/hụi?
Kính chào luật sư, Nhờ luật sư tư vấn giùm tôi một việc như sau: Tôi (Bên A) vào tháng 7/2012 tôi có cho Bên B tham gia vào dây hụi tháng (2 kỳ một tháng, 1 kỳ đóng 2 triệu đồng). Bên B đã hốt hụi vào tháng 9/2012.