Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "vốn đầu tư nước ngoài"

vốn đầu tư nước ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vốn đầu tư nước ngoài.

Người nước ngoài có thể là chủ sở hữu phần vốn góp vào công ty TNHH hai thành viên có ngành nghề cấm người nước ngoài là thành viên công ty không?

Người nước ngoài có thể là chủ sở hữu phần vốn góp vào công ty TNHH hai thành viên có ngành nghề cấm người nước ngoài là thành viên công ty không?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, chúng tôi cần soạn một hợp đồng song ngữ Việt - Anh cho một người nước ngoài. Người nước ngoài này vừa ly hôn xong, người vợ Việt Nam chuyển 90 % vốn góp của công ty cho chồng sau khi ly hôn. Công ty là công ty TNHH hai thành viên.

Đi giật lùi về tương lai !

Đi giật lùi về tương lai !
Các bạn đã từng chạy giật lùi bao giờ chưa ? nếu chưa, các bạn hãy chạy thử xem sao!!! Khi chạy giật lùi ta luôn thấy ta đã xa điểm xuất phát nhưng không thấy được cái đích, ta luôn thắc mắc rằng tại sao mặc dù đã hết sức cố gắng đi thật nhanh gần như hết sức mình?.