Luat Minh Khue

vốn đầu tư nước ngoài

vốn đầu tư nước ngoài - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về vốn đầu tư nước ngoài

Việc đặt tên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện như thế nào? Nhà đầu tư là cá nhân có được lấy tên riêng để đặt tên cho doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam không?

Việc đặt tên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện như thế nào? Nhà đầu tư là cá nhân có được lấy tên riêng để đặt tên cho doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam không?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: Việc đặt tên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện như thế nào? Nhà đầu tư là cá nhân có được lấy tên riêng để đặt tên cho doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam không? Nhà đầu tư là cá nhân có được lấy tên riêng để đặt tên cho doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam không?

Hồ sơ vụ việc đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp

Hồ sơ vụ việc đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp
Trong suốt quá trình tập sự hành nghề luật sư tại Công Ty Luật TNHH BRENDEL & ASSOCIATES do Luật sư CRISTIAN ALEXANDER BRENDEL hướng dẫn, Người Tập Sự Hành Nghề Luật Sư* đã được Luật sư BRENDEL hướng dẫn thực hiện cũng như đã hỗ trợ Luật sư BRENDEL trong việc nghiên cứu, tìm kiếm các tài liệu văn bản pháp luật liên quan đến nhiều vụ việc tư vấn pháp luật và tố tụng trong các lĩnh vực thương mại, lao động, thành lập doanh nghiệp, v.v.