Luật sư tư vấn về chủ đề "vốn đầu tư nước ngoài (FDI)"

vốn đầu tư nước ngoài (FDI) | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Mẫu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP

Mẫu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án. Phụ lục này hướng dẫn các nội dung được trình bày trong BCNCTKT để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP.

Giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì?

Giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì?
Giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì? Nội dung giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì gồm những gì? Chủ thể nào có thẩm quyền giám sát, đánh giá dự án đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công? Lời giải đáp trong bài viết dưới đây.

Cách xác định các loại tài sản trong công ty

Cách xác định các loại tài sản trong công ty
Xác định các loại tài sản trong công ty và nguồn vốn có thể tài trợ cho hoạt động của công ty được xác định như thế nào? Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về vấn đề xác định tài sản và nguồn vốn hoạt động của công ty

Một số vấn đề cơ bản về vốn lưu động của doanh nghiệp?

Một số vấn đề cơ bản về vốn lưu động của doanh nghiệp?
Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có thể được coi là một tổ chức kinh doanh nhằm mục đích sinh lời thực hiện kinh doanh trên các lĩnh vực theo luật định, có mức vốn không thấp hơn mức vốn pháp định có một chủ sở hữu trở nên và chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình. ...

Đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn để thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Vậy, đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam cần lưu ý những vấn đề gì?

Thành lập doanh nghiệp công khai gọi vốn và không gọi vốn

Thành lập doanh nghiệp công khai gọi vốn và không gọi vốn
Vốn được biểu hiện bằng các tài sản như là: tiền mặt, các tài sản,..thể hiện tiềm lực kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì thế, để một doanh nghiệp vận hành và phát triển thì không thể thiếu vốn vậy việc thành lập Doanh nghiệp gọi vốn và không gọi vốn quy định như thế nào

Phân tích khái quát nội dung của Công ước EFTA

Phân tích khái quát nội dung của Công ước EFTA
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về nội dung của Công ước EFTA, như: thương mại hàng hóa; dịch vụ và đầu tư; quyền sở hữu trí tuệ; mua sắm chính phủ; rào cản kỹ thuật đối với thương mại....

Đầu tư theo hình thức vay thương mại là gì ? Đặc điểm, phân loại đầu tư cho vay thương mại

Đầu tư theo hình thức vay thương mại là gì ? Đặc điểm, phân loại đầu tư cho vay thương mại
Đầu tư theo hình thức vay thương mại hay còn gọi là tín dụng quốc tế thường được sử dụng để tài trợ cho đầu tư và ước tính chiếm gần 20% đầu tư tư nhân và đầu tư công toàn càu hàng năm. Cho vay thương mại chỉ là quan hệ vay mượn giữa các nước với điều kiện phải hoàn trả cả vốn gốc và lãi

Quy định mới về việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư gián tiếp thông qua góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

Quy định mới về việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư gián tiếp thông qua góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế tại Việt Nam.
Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021 đã có quy định mới về nhà đầu tư nước ngoài, nhằm thu hút vốn đầu tư và Việt Nam. Trong đó nổi bật là quy định về điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

Tranh chấp đầu tư quốc tế là gì? Khả năng viện dẫn các quy định về bảo vệ quyền con người trong các tranh chấp đầu tư quốc tế

Tranh chấp đầu tư quốc tế là gì? Khả năng viện dẫn các quy định về bảo vệ quyền con người trong các tranh chấp đầu tư quốc tế
Tranh chấp đầu tư quốc tế là những mâu thuẫn hay bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ đầu tư quốc tế, phát sinh từ các hiệp định có liên quan tới đầu tư quốc tế, hiệp định bảo hộ đầu tư hoặc hợp đồng, thoả thuận đầu tư.

Luật đầu tư năm 2020 số 61/2020/QH14 mới nhất

Luật đầu tư năm 2020 số 61/2020/QH14 mới nhất
Ngày 17 tháng 06 năm 2020, Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật đầu tư năm 2020 số 61/2020/QH14 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài: