Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Vu An Nu Sinh"

Vu An Nu Sinh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Vu An Nu Sinh.

Pháp luật hiện hành của Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm

Pháp luật hiện hành của Việt Nam về <strong>an</strong> toàn vệ <strong>sinh</strong> thực phẩm
Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, điều này được thể hiện trong tất cả nghị quyết, văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các kỳ Đại hội. Quan điểm nhất quán này được khẳng định cụ thể trong Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.