Luat Minh Khue

Vụ án tranh chấp

Vụ án tranh chấp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Vụ án tranh chấp

Vụ án tranh chấp về hợp đồng lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Vụ án tranh chấp về hợp đồng lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ở Việt Nam, trong bối cảnh thị trường lao động cung đang vượt cầu cho nên các cuộc biểu tình, đình công chưa diễn ra một cách phổ biến tuy nhiên các tranh chấp trong lĩnh vực lao động diễn ra một cách thường xuyên và có nhiều vụ việc hết sức phức tạp. Tranh chấp giứa chủ sử dụng lao động và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam tưởng như là một điều không tưởng tại Việt Nam, nhưng điều đó vẫn xảy ra trên thực tế.