Luat Minh Khue

vụ đạo tranh

vụ đạo tranh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về vụ đạo tranh

Lại thêm một vụ đạo tranh

Lại thêm một vụ đạo tranh
Tác phẩm Hà Nội - cái nhìn hôm nay của tác giả Vũ Đức Toàn sáng tác năm 2002, được chọn in trong cuốn sách Mỹ thuật Hà Nội,được sao chép tới 99% tác phẩm sáng tác năm 1956 của họa sĩ nổi tiếng người Argentina Torres Aguero.