Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "vụ xâm hại trẻ em"

vụ xâm hại trẻ em | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vụ xâm hại trẻ em.

Thực trạng về tình hình xét xử các vụ xâm hại trẻ em trong năm 2009-2010 của ngành Tòa án nhân dân

Thực trạng về tình hình xét xử các vụ xâm hại trẻ em trong năm 2009-2010 của ngành Tòa án nhân dân
Trong những năm qua, nhờ đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội và sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn dân nên công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em đã có những tiến bộ đáng kể, góp phần cải thiện một bước cuộc sống vật chất và tinh thần của trẻ em Việt Nam.