Luat Minh Khue

wait

wait - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về wait

Sự khác nhau giữa wait và await.

Sự khác nhau giữa wait và await.
Khác nhau đầu tiên là về cấu trúc ngữ pháp đi với hai động từ này. Động từ "await" phải có một tân ngữ đi kèm, chẳng hạn "I am awaiting your answer" - tôi đang chờ đợi câu trả lời của anh/chị, và tân ngữ của "await" thường là một vật gì đó, không phải là người, và thường là trừu tượng. Vì thế bạn không thể nói là "John is awaiting me."