Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Wait"

Wait | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Wait.

Sự khác nhau giữa wait và await.

Sự khác nhau giữa <strong>wait</strong> và await.
Khác nhau đầu tiên là về cấu trúc ngữ pháp đi với hai động từ này. Động từ "await" phải có một tân ngữ đi kèm, chẳng hạn "I am awaiting your answer" - tôi đang chờ đợi câu trả lời của anh/chị, và tân ngữ của "await" thường là một vật gì đó, không phải là người, và thường là trừu tượng. Vì thế bạn không thể nói là "John is awaiting me."