Luật sư tư vấn về chủ đề "working hours"

working hours | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề working hours.

Decree No. 45/2013/ND-CP

Decree No. 45/2013/ND-CP
Decree No. 45/2013/ND-CP dated May 05, 2013 of the Government detailing some Articles of the Labor Code on working hours, rest hours and labor security and labor hygiene