Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Wto"

Wto | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Wto.

Sau cánh cửa WTO

Sau cánh cửa <strong>WTO</strong>
Nước ta đã đi qua ngưỡng cửa của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và vào trong một ngôi nhà ở

Việt Nam sau khi gia nhập WTO

Việt Nam sau khi gia nhập <strong>WTO</strong>
1. Về tình hình triển khai các dự án cụ thể liên quan đến đề án hợp tác: “Hai hành lang một vành đai kinh tế” với Trung Quốc trên thực tế chưa được triển khai, có thể do một số điểm chưa nhất trí giữa Việt Nam và Trung Quốc trong dịp hội nghị APEC; mất lòng Trung Quốc, nhất là thái độ của ta đối với Đài Loan đã làm cho thấy dấu hiệu phản ứng của Trung Quốc là việc:

Sơ lược về tổ chức thương mại thế giới WTO

Sơ lược về tổ chức thương mại thế giới <strong>WTO</strong>
Năm 1943, một hội nghị quốc tế tổ chức tại Bretton Woods, tiểu bang New Hamshire, Hoa Kỳ đã khia sinh ra Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), đồng thời đặt nền tảng cho việc thành lập Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) và một tổ chức Thương mại quốc tế (ITO). Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (Ngân hàng thế giới ngày nay) được ra đời vào năm 1945 cùng với sự ra đời của Tổ chức Liên hợp quốc .

Gia nhập WTO, nhìn từ chiều cạnh văn hóa

Gia nhập <strong>WTO</strong>, nhìn từ chiều cạnh văn hóa
Khái niệm "văn hóa" được nói ở đây với ý nghĩa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử dân tộc ta, là cốt lõi của bản lĩnh và bản sắc dân tộc đã hun đúc nên sức sống mãnh liệt của dân tộc ta.

Sự phát triển của ngành nhà đất trung quốc và tác động WTO

Sự phát triển của ngành nhà đất trung quốc và tác động <strong>WTO</strong>
Năm 1978 Trung Quốc bắt đầu thực hiện cải cách mở cửa nền kinh tế. Những quan điểm như thương mại hoá nhà ở và quyền về bất động sản nhà đất đã được các nhà lý luận đưa ra. Năm 1990 "Quỹ tích tụ nhà ở" đư ợc thành lập ở Thư ợng Hải. Giai đoạn từ 1987 đến 1991 là giai đoạn khởi đầu của thị trư ờng bất động sản Trung Quốc.

Nội dung Việt Nam cam kết khi gia nhập WTO (Cập nhật ngày 11/1/2007)

Nội dung Việt Nam cam kết khi gia nhập <strong>WTO</strong> (Cập nhật ngày 11/1/2007)
Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam đang trong tiến trình dự thảo.