Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Wto"

Wto | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Wto.

Sau cánh cửa WTO

Sau cánh cửa <strong>WTO</strong>
Nước ta đã đi qua ngưỡng cửa của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và vào trong một ngôi nhà ở

Việt Nam sau khi gia nhập WTO

Việt Nam sau khi gia nhập <strong>WTO</strong>
1. Về tình hình triển khai các dự án cụ thể liên quan đến đề án hợp tác: “Hai hành lang một vành đai kinh tế” với Trung Quốc trên thực tế chưa được triển khai, có thể do một số điểm chưa nhất trí giữa Việt Nam và Trung Quốc trong dịp hội nghị APEC; mất lòng Trung Quốc, nhất là thái độ của ta đối với Đài Loan đã làm cho thấy dấu hiệu phản ứng của Trung Quốc là việc:

Gia nhập WTO, nhìn từ chiều cạnh văn hóa

Gia nhập <strong>WTO</strong>, nhìn từ chiều cạnh văn hóa
Khái niệm "văn hóa" được nói ở đây với ý nghĩa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử dân tộc ta, là cốt lõi của bản lĩnh và bản sắc dân tộc đã hun đúc nên sức sống mãnh liệt của dân tộc ta.

Sơ lược về tổ chức thương mại thế giới WTO

Sơ lược về tổ chức thương mại thế giới <strong>WTO</strong>
Năm 1943, một hội nghị quốc tế tổ chức tại Bretton Woods, tiểu bang New Hamshire, Hoa Kỳ đã khia sinh ra Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), đồng thời đặt nền tảng cho việc thành lập Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) và một tổ chức Thương mại quốc tế (ITO). Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (Ngân hàng thế giới ngày nay) được ra đời vào năm 1945 cùng với sự ra đời của Tổ chức Liên hợp quốc .

Về Nguyên tắc đối xử quốc gia trong WTO

Về Nguyên tắc đối xử quốc gia trong <strong>WTO</strong>
Trong nguyên tắc đối xử quốc gia có đề cập đến 2 biện pháp đó là biện pháp biên giới và biện pháp nội địa, vậy luật sư có thể giải thích rõ hơn giúp tôi về 2 biện pháp này được không.

Pháp luật cạnh tranh trong WTO và kinh nghiệm cho Việt Nam

Pháp luật cạnh tranh trong <strong>WTO</strong> và kinh nghiệm cho Việt Nam
Trong xu thế tự do hoá thương mại và toàn cầu hoá, các hàng rào thuế quan và phi thuế quan do chính phủ dựng lên đã và đang bị tháo bỏ. Nhưng các doanh nghiệp, thông qua các hành vi hạn chế cạnh tranh của mình, vẫn có thể thiết lập những hàng rào ngăn cản thương mại quốc tế (hàng rào tư), dù có hay không có sự hỗ trợ của chính phủ.

Hiệp định của WTO về Thương mại hàng dệt và may mặc

Hiệp định của <strong>WTO</strong> về Thương mại hàng dệt và may mặc
Nhắc lại thoả thuận của các Bộ Trưởng tại Punta del Este là "các cuộc đàm phán trong lĩnh vực hàng dệt, may nhằm tạo ra phương thức cho phép lĩnh vực này được điều chỉnh hoàn toàn theo GATT trên cơ sở các nguyên tắc và quy định của GATT đã được tăng cường, đồng thời qua đó góp phần vào mục tiêu tự do hóa thương mại hơn nữa";