Luat Minh Khue

xây dựng nhà chòi

xây dựng nhà chòi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xây dựng nhà chòi

Tư vấn về các thủ tục liên quan đến đất đai ?

Tư vấn về các thủ tục liên quan đến đất đai ?
Kính gửi luật sư, rất mong Luật sư tư vấn cho tôi về các thủ tục sau: Xin nâng nền, san lấp 1000 m đất ruộng ( đất đã chuyển đổi mục đích sang đất vườn ); xin đào ao, mương thả cá, trồng xen canh với cây khóm, cây tiêu dưới cây tràm - thích hợp với đất nhiễm phèn; Xin cất nhà chòi giữ vườn và diện tích chòi bao nhiêu là hợp lý