Luat Minh Khue

xây dựng và thuế

xây dựng và thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xây dựng và thuế

Cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp?

Cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp?
Thưa luật sư! Cho em được hỏi là: Việc cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp là Công ty TNHH xây dựng trụ sở trên thửa đất thuê của cá nhân (có hợp đồng thuê đất giữa doanh nghiệp và cá nhân trên 20 năm) có được không ạ.