Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Xông Vào Nhà Tùy Tiện"

Xông Vào Nhà Tùy Tiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Xông Vào Nhà Tùy Tiện.

Quản trị theo sự thuận tiện

Quản trị theo sự thuận <strong>tiện</strong>
Quản trị dùng ở đây có nghĩa là thể thức điều hành công việc trong nội bộ một cơ sở kinh doanh lớn, có vài chục người trở lên, và thường nằm dưới hình thức công ty. Từ ngữ quản trị (management) chỉ được nghe và dùng nhiều ở ta sau năm 1990. Khi xuất hiện lần đầu tiên ở ta thì nó đã có sẵn một nội hàm đang thịnh hành trên dưới một thế kỷ ở các nước phát triển. Cho mục đích của bài này, xin gọi là "ý nghĩa đương đại".