Luat Minh Khue

xúc phạm uy tín cá nhân

xúc phạm uy tín cá nhân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xúc phạm uy tín cá nhân

Qui định về việc yêu cầu Báo cải chính khi viết bài sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cá nhân

Qui định về việc yêu cầu Báo cải chính khi viết bài sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cá nhân
Tại Việt Nam, báo chí là cơ quan ngôn luận của các tổ chức chính trị, xã hội, là diễn đàn của nhân dân. Trên thực tế, có không ít trường hợp vì những lý do khách quan và chủ quan, những thông tin (bài viết) trên báo có thể không đúng sự thật, thậm chí có nội dung vu khống, xúc phạm đến danh dự, uy tín của công dân.