Luat Minh Khue

xý lý vi phạp

xý lý vi phạp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xý lý vi phạp

Sa thải lao động trái quy định pháp luật ?

Sa thải lao động trái quy định pháp luật ?
Anh M vào làm việc tại công ty Y (công ty 100%) vốn nước ngoài có trụ sở tại quận I, Thành phố Hồ Chí Minh với HĐLĐ không xác định từ tháng 1/2008. Ngày 10/7/2014, công ty họp xử lí kỉ luật anh M vì lí do anh đã tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty,