Luat Minh Khue

xử lý hành vi bạo lực gia đình

xử lý hành vi bạo lực gia đình - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xử lý hành vi bạo lực gia đình

Tư vấn xử lý hành vi bạo lực gia đình ?

 Tư vấn xử lý hành vi bạo lực gia đình ?
Thưa Luật sư tôi có vấn đề về gia đình như thế này mong Luật sư tư vấn giúp, vấn đề này đã xảy ra nhiều năm trong gia đình tôi. Tôi tên: Nguyễn Văn Đ, chỗ ở hiện nay tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định.