Luat Minh Khue

xử phạt chậm lương

xử phạt chậm lương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xử phạt chậm lương

Tư vấn về quyền của người lao động bị chậm trả lương ?

Tư vấn về quyền của người lao động bị chậm trả lương ?
Chào luật sư Minh Khuê! Em là công nhân công ty cổ phần và đầu tư xây dựng. Em làm việc được 3 năm rồi nhưng lương thì rất chậm, có khi hơn 2 tháng mới phát. Nhưng từ tháng 3,4,5,7,8 vẫn chưa thấy bản lương. Chỉ phát được tháng 6 và em cũng có ứng được ít.