Luat Minh Khue

xử phật vi phạm hành chính

xử phật vi phạm hành chính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xử phật vi phạm hành chính

Tư vấn ký thay khi chuyển sổ hộ khẩu?

Tư vấn ký thay khi chuyển sổ hộ khẩu?
Tôi ký thay chủ hộ (chồng tôi trước đây, nay chúng tôi đã ly hôn) trong việc chuyển khẩu của bản thân tôi đi nơi khác (để tôi chuyển công tác). Tôi chuyển khẩu năm 2012, ly hôn năm 2014. Vậy theo pháp luật tôi bị xử lý như thế nào?