Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "xác định diện tích đất được đền bù"

xác định diện tích đất được đền bù | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xác định diện tích đất được đền bù.

Hỏi về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng ?

Hỏi về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Năm 1989, tôi mua một mảnh đất cộng với phần đất tự khai hoang thêm có diện tích tổng cộng là 100 m2 (diện tích thực 79.6 và diện tích khai hoang là 20.4). Đến năm 1991, UBND Tỉnh lập biên bản xử phạt hành chính tôi với lý do “Đất lấn chiếm ven sân bay”