Luat Minh Khue

xác định lãi suất

xác định lãi suất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xác định lãi suất

Tư vấn về cách tính lãi suất để tính lãi chậm nộp của doanh nghiệp?

Tư vấn về cách tính lãi suất để tính lãi chậm nộp của doanh nghiệp?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có thắc mắc muốn Luật sư giải đáp: Theo hướng dẫn tại Công văn số 11603/BTC-TCDN ngày 30/8/2013 về xử lý Các khoản chậm nộp. Đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa theo cơ chế ban hành trước nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 thì lãi suất phạt chậm nộp đối với số tiền và thời gian chậm nộp trước ngày 31/12/2012 là lãi suất cơ bản do NHNN công bố tại thời điểm cuối năm 2012.