Luật sư tư vấn về chủ đề "Xác định thuế nhà"

Xác định thuế nhà | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Xác định thuế nhà.

Xác định công chức nhà nước?

<strong>Xác</strong> <strong>định</strong> công chức <strong>nhà</strong> nước?
Thưa luật sư! Có đồng chí A đang làm tại Công ty cầu đường 11 - Thăng Long từ năm 1989. Đến tháng 8/1996 chuyển sang công tác tại Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây và làm việc cho đến nay. Vậy đồng chí A có được coi là công chức không ? Tôi xin cảm ơn!