Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "xác định tội"

xác định tội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xác định tội.

Lấy củi không hỏi xin có phạm tội trộm cắp tài sản không?

Lấy củi không hỏi xin có phạm tội trộm cắp tài sản không?
Xin chào Luật Minh Khuê ạ! Em có câu hỏi cần luật sư tư vấn như sau: Nhà em có đồi cây gỗ đến kỳ thu hoạch và đã cho anh Tuấn. Khi làm giấy tờ bán gỗ là không bán cành củi. Và cũng đã có Ký là người cùng làng nhận lấy số củi này. Do ở trong đồi cao nên phải chặt gỗ từ trên đồi cao mang xuống dưới đất bằng tập kết. Bãi đất bằng này là mảnh ruộng thuộc sở hữu ông Đạo. Và anh Tuấn đã hỗ trợ gia đình ông Đạo 2 triệu tiền đường.