Luat Minh Khue

XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ

XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN
Đối với các loại thuế được tính theo giá trị của đối tượng chịu thuế thì việc xác định trị giá tính thuế là một khâu trung tâm của quá trình hành thu. Thuế bất động sản cũng là một loại thuế được tính theo giá trị. Giá tính thuế thường được xác định theo giá thị trường hoặc tiền cho thuê của bất động sản.