Luật sư tư vấn về chủ đề "xác lập quyền" - Trang 4

xác lập quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xác lập quyền.

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC

Xác lập quyền sở hữu đối với vật do người khác đánh rơi, bỏ quên ?

Xác lập quyền sở hữu đối với vật do người khác đánh rơi, bỏ quên ?
1. Người nhặt được vật do người khác đánh rơi hoặc bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại vật cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Điều kiện và hệ quả xác lập quyền về lối đi qua trong bộ luật dân sự năm 2015

Điều kiện và hệ quả xác lập quyền về lối đi qua trong bộ luật dân sự năm 2015
Trên thực tế rất nhiều người chưa thực sự hiểu về quyền về lối đi qua. Người được hưởng quyền về lối đi cho đó là lẽ đương nhiên và không phải đền bù. Còn chủ đất phải dành lối đi lại cho rằng sẽ được đền bù bằng giá bán đất. Bài chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về nội dung này: