Luật sư tư vấn về chủ đề "xác minh thu nhập"

xác minh thu nhập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xác minh thu nhập.

Tòa án xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ tiến hành như thế nào?

Tòa án xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ tiến hành như thế nào?
Trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản ngoài các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định, cần định giá tài sản quy định tại Điều 206 và Điều 215 của Bộ luật này; trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại; yêu cầu định giá lại tài sản;