Luat Minh Khue

xác nhận ly lịch

xác nhận ly lịch - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xác nhận ly lịch

Xác nhận lý lịch của xã phường?

Xác nhận lý lịch của xã phường?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Khi điền xong các thông tin trong sơ yếu lý lịch, tôi đem sơ yếu lý lịch ra phường nhờ phường xác nhận dùm. Sau khi xác nhận xong thì tôi thấy trong phần nhận xét và chứng nhận của chính quyền địa phương không có ghi là lý lịch tôi khai đúng hay sai.