Luat Minh Khue

xâm phạm quyền sở hữu

xâm phạm quyền sở hữu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xâm phạm quyền sở hữu

Dấu hiệu pháp lý và cách phân loại của các tội xâm phạm quyền sở hữu ?

 Dấu hiệu pháp lý và cách phân loại của các tội xâm phạm quyền sở hữu ?
Đa số các tội xâm phạm sở hữu là các tội có tính chất chiếm đoạt. Trong số 13 tội quy định trong chương XIV, BLHS năm 1999 đã có tới 8 tội có tính chất chiếm đoạt, đó là các tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, cướp giật tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm cưỡng đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản.