Luat Minh Khue

Xâm phạm sở hữu trí tuệ

Xâm phạm sở hữu trí tuệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Xâm phạm sở hữu trí tuệ

Mộ số phân tích về xâm phạm và tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

Mộ số phân tích về xâm phạm và tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
Từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), sở hữu trí tuệ (SHTT) thường được nhắc đến như là một trong 3 trụ cột của WTO bên cạnh thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ. Mặc dù Việt Nam đã cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của tổ chức này về SHTT, song trên thực tế, tình trạng xâm phạm quyền SHTT đang ngày càng trở nên đáng báo động. Những vướng mắc trong việc thực thi quyền SHTT chính là do các biện pháp xử lý chưa đủ mạnh của các quy định pháp