Luat Minh Khue

xây dựng không phép

xây dựng không phép - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xây dựng không phép

Theo quy định của pháp luật việc xây nhà không có giấy phép xây dựng bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định của pháp luật việc xây nhà không có giấy phép xây dựng bị xử phạt như thế nào?
Nội dung câu hỏi: Tôi có mua một mảnh đất nông nghiệp giấy tờ tay gần 1000m2 ở Phan Thiết, Bình Thuận. Sau đó tôi có bán lại 5 lô cho người khác với diện tích mỗi lô là 100m2, những người này đều đã xây nhà cấp 4 trên các lô đất đó (không có giấy phép xây dựng và chỉ có giấy mua bán tay) và đều bị xử phạt.