Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "xây dựng nhà chòi"

xây dựng nhà chòi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xây dựng nhà chòi.

Tư vấn về các thủ tục liên quan đến đất đai ?

Tư vấn về các thủ tục liên quan đến đất đai ?
Kính gửi luật sư, rất mong Luật sư tư vấn cho tôi về các thủ tục sau: Xin nâng nền, san lấp 1000 m đất ruộng ( đất đã chuyển đổi mục đích sang đất vườn ); xin đào ao, mương thả cá, trồng xen canh với cây khóm, cây tiêu dưới cây tràm - thích hợp với đất nhiễm phèn; Xin cất nhà chòi giữ vườn và diện tích chòi bao nhiêu là hợp lý