Luat Minh Khue

xây dựng nhà trên đất quy hoạch treo

xây dựng nhà trên đất quy hoạch treo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xây dựng nhà trên đất quy hoạch treo

Đất lấn, chiếm vào năm 2008 có được bồi thường tài sản trên đất???

Đất lấn, chiếm vào năm 2008 có được bồi thường tài sản trên đất???

Chào luật sư, tôi và một số hộ lân cận có sử dụng đất đã có quy hoạch vào năm 2004 đó là khoảng đất trống, các hộ gia đình có canh tác nông nghiệp và trồng keo trên đó đến nay cũng đã được 4 -5 năm ...