Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "xây dựng nhà văn hóa"

xây dựng nhà văn hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xây dựng nhà văn hóa.

Các trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật?

Các trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật?
Thưa luật sư, gia đình tôi có 01 thửa đất ở liền kề với thửa đất nhà kho của hợp tác xã. Năm 1996, hợp tác xã giải thể và không có ai sử dụng mảnh đất trên. Gia đình tôi đã khai hoang, phụ hóa và đến nay đã thành khu vườn liền kề cùng với đất vườn trồng cây hàng năm của gia đình tôi.