Luat Minh Khue

xây dựng pháp luật - Trang 2

xây dựng pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xây dựng pháp luật.

Báo cáo tóm tắt của Bộ công thương về kinh nghiệm quốc tế về xây dựng pháp luật bảo vệ người tiêu dùng và đề xuất cho Việt Nam

Báo cáo tóm tắt của Bộ công thương về kinh nghiệm quốc tế về xây dựng pháp luật bảo vệ người tiêu dùng và đề xuất cho Việt Nam
Nhìn lại lịch sử quá trình phát triển của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng (BVNTD) ở các nước phát triển, có thể thấy rằng, các đạo luật về BVNTD được ban hành đầu tiên chủ yếu vào thập niên 1950-1970. Đây là thời kỳ mà phong trào BVNTD trở thành một trong những chủ điểm kinh tế, chính trị quan trọng.

Nguyên tắc của chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Nguyên tắc của chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Nguyên tắc là luận điểm gốc của học thuyết nào đó, tư tưởng chỉ đạo của quy tắc hoạt động hay là niềm tin, quan điểm đối với sự vật... Vậy nguyên tắc của chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dưới bài viết này.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng