Luật sư tư vấn về chủ đề "xây lấp"

xây lấp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xây lấp.

Tư vấn về vấn đề dồn điền đổi thửa và vi phạm pháp luật đất đai

Tư vấn về vấn đề dồn điền đổi thửa và vi phạm pháp luật đất đai
Kính gửi công ty Luật Minh Khuê, tôi muốn được giải đáp một câu hỏi như sau: Hiện tại chỗ nhà em có cơ cấu dồn điền đổi thửa đất canh tác và chuyển đổi cơ cấu cây trồng a. Em nhờ luật sư tư vấn xem là khi chính quyền xã và thôn muốn dồn điền đổi thửa có cần văn bản và nghị quyết của chính phủ và công khai cho nhân dân xem song rồi thực hiện không ạ.

Liên danh tham gia gói thầu?

Liên danh tham gia gói thầu?
Chào Luật sư! Công ty của em mới thành lập được 8 tháng, nay em muốn liên danh với Doanh nghiệp vừa theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP để tham gia gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ thuộc chào hàng cạnh tranh có được không? Xin Luật sư giải thích giúp. Trân trọng cảm ơn!