Luat Minh Khue

xây lắp

xây lắp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xây lắp

Liên danh tham gia gói thầu?

Liên danh tham gia gói thầu?
Chào Luật sư! Công ty của em mới thành lập được 8 tháng, nay em muốn liên danh với Doanh nghiệp vừa theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP để tham gia gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ thuộc chào hàng cạnh tranh có được không? Xin Luật sư giải thích giúp. Trân trọng cảm ơn!