Luật sư tư vấn về chủ đề "xây mộ giả"

xây mộ giả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xây mộ giả.

Xây mộ giả bị xử phạt thế nào?

Xây mộ giả bị xử phạt thế nào?
Thưa Luật sư: Gia đình tôi có một Số Ngôi mộ đã lâu trên đất của hợp tác xã. Khu đất đó lúc trước trồng cây thông. Tổng số ngôi mộ là 22 ngôi, trong đó tôi đã làm 5 ngôi mộ gió (mộ giả.) Để sau nay có người thân qua đời đem chôn cất ở đó. Giờ hợp tác xã quy hoạch cho người dân đấu 50 năm để trồng cây cao su. Và ông A đã đấu trúng lô đất trên.