Luật sư tư vấn về chủ đề "xây tường bao"

xây tường bao | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xây tường bao.

Khởi kiện xây tường bao làm ảnh hưởng đến giao thông ?

Khởi kiện xây tường bao làm ảnh hưởng đến giao thông ?
Nhà ông T.V.Đ là cán bộ xã (ông A) mua mảnh đất. Vào ngày 15/11/2015 các hộ dân trong dong đã gửi đơn xin cho đường dong được phép mở rộng vòng cua ở đầu dong (trên phần đất lưu không) để đảm bảo an toàn giao thông nhưng chưa nhận được trả lời. Đến ngày 20/12/2015 ông A xây tường bao vòng quanh cả phần đất lưu không mà phòng tài nguyên đã ghi rõ trong quy hoạch làm ảnh hưởng