Luat Minh Khue

xe không lưu hành

xe không lưu hành - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xe không lưu hành

Tư vấn pháp luật về vi phạm luật giao thông ?

Tư vấn pháp luật về vi phạm luật giao thông ?
Kính chào luật Minh Khuê, Tôi đang ngồi chơi cùng bạn bè ở trước của nhà của 1 nhà hàng thì có 2 anh công an. 1 người mặc đồng phục xanh. 1 người mặc đồng phục vàng. Đến hỏi xe máy này là của ai, vừa nãy anh điều khiển xe này đúng không ?