Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "xếp hạng nhà thầu"

xếp hạng nhà thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xếp hạng nhà thầu.

Hỏi về việc xếp hạng nhà thầu theo quy định của luật đấu thầu ?

Hỏi về việc xếp hạng nhà thầu theo quy định của luật đấu thầu ?
Thưa Luật sư! Tôi có tình huống về lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ như sau: Sau khi xét thầu bước kỹ thuật (có 3 nhà thầu nộp HS) thì chỉ có 1 nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật được mời đến mở Hồ sơ đề xuất về tài chính. Mở Hồ sơ đề xuất tài chính xong thì lập Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất về tài chính.

Tư vấn việc phê duyệt xếp hạng nhà thầu ?

Tư vấn việc phê duyệt xếp hạng nhà thầu ?
Thưa luật sư, Em đang chấm thầu gói thầu quy mô nhỏ em có vướng mắc như sau: Sau khi em đã chấm xong 4 bước theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu (1- kiểm tra đánh giá tính hợp lệ của HSDT; 2- đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; 3- đánh giá về kỹ thuật; 4 - đánh giá về tài chính).