Luat Minh Khue

xét đặc xá

xét đặc xá - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xét đặc xá

Hướng dẫn mới về việc xét đặc xá năm 2013

Hướng dẫn mới về việc xét đặc xá năm 2013
Thực hiện Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013, Hội đồng Tư vấn đặc xá vừa có văn bản hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2013.

Quy định triển khai thực hiện đặc xá năm 2013 mới

Quy định triển khai thực hiện đặc xá năm 2013 mới
Ngày 23/7, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành văn bản số 164/HĐTVĐX hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013.