Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Xin giấy chuyển viện đúng tuyến"

Xin giấy chuyển viện đúng tuyến | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Xin giấy chuyển viện đúng tuyến.

Làm thế nào để xin giấy chuyển viện đúng tuyến một lần ?

Làm thế nào để xin giấy chuyển viện đúng tuyến một lần ?
Chào luật sư, Tôi có một câu hỏi về việc sử dụng bảo hiểm y tế để khám thai khi chuyển viện đúng tuyến như sau. bảo hiểm y tế của tôi là ở bệnh viện việt nam-cu ba. vì bệnh viện này không có khoa sản nên tôi sẽ được chuyển về bệnh viện phụ sản hà nội. Tôi có gọi tới bệnh viện việt nam-cu ba hỏi về vấn đề chuyển bảo hiểm thì được tư vấn là phải tới đó xin giấy chuyển viện (giấy này có giá trị trong vòng 10 ngày và được sử dụng cho 2 lần khám thai).