Luat Minh Khue

xin nghỉ có lý do

xin nghỉ có lý do - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xin nghỉ có lý do

Quy định về xin nghỉ việc có lý do chính đáng

Quy định về xin nghỉ việc có lý do chính đáng
Kính gửi luật sư công ty luật Minh Khuê. Tôi là giáo viên nữ, sinh tháng 11/1961. Tôi dạy học từ tháng 9/1981. Xin luật sư vui lòng tư vấn giúp : Tôi muốn xin nghỉ việc.Hoàn cảnh tôi rất khó khăn. Một mình tôi phải chăm sóc chồng bị bệnh tai biến không thể tự sinh hoạt cá nhân được gần 07 ( bảy ) năm nay.