Luat Minh Khue

xử phạt giao thông

xử phạt giao thông - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xử phạt giao thông

Tư vấn về xử phạt giao thông?

Tư vấn về xử phạt giao thông?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp như sau: Từ trước tới giờ em chỉ được biết qua báo đài về mức quy định xử phạt về hành vi vi phạm tốc độ của người lưu thông nhưng em lại không biết có quy định nào quy định là nơi CSGT được bắn tốc độ không?