Luat Minh Khue

xuất đơn

xuất đơn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xuất đơn

Hoạch toán giá vốn cho từng lần xuất hóa đơn

Hoạch toán giá vốn cho từng lần xuất hóa đơn
Thưa luật sư. Tôi có một câu hỏi mong luật sư tư vấn giúp. Theo khoản 1, khoản 5 và khoản 6 điều 78 của TT 200/2014 TT-BTC thì các công ty kinh doanh bất động sản ghi nhận doanh thu khi chuyển giao quyền sở hữu..... cho khách hàng.