Luat Minh Khue

xuất cảnh trái phép

xuất cảnh trái phép - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xuất cảnh trái phép

Bản án xuất cảnh trái phép?

Bản án xuất cảnh trái phép?
Thưa luật sư, Xin luật sư cung cấp giúp tôi một ví dụ về bản án hoặc một trường hợp bị xử lý về vụ án xuất nhập cảm trái phép được không ?