Luat Minh Khue

xuất hoá đơn

xuất hoá đơn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xuất hoá đơn

Tư vấn về xuất hoá đơn giá trị gia tăng (VAT) ?

Tư vấn về xuất hoá đơn giá trị gia tăng (VAT) ?
Thưa luật sư, Tôi có thoả thuận với bên thi công xây dựng số tiền thi công trên hợp đồng xây dựng ít hơn số tiền thực tế xây nhà ( thực tế 200triệu đồng, trên hợp đồng là 20triệu đồng). Điều này có ảnh hưởng gì đến việc xuất hoá đơn VAT ?