Luat Minh Khue

xuất tái định cư

xuất tái định cư - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xuất tái định cư

Tư vấn về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư ?

Tư vấn về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư ?
Xin chào Luật sư! Tôi có hộ khẩu thường trú ở Quảng Ninh có vấn đề thắc mắc về đất đai, rất mong nhận được sự giải đáp:Tại mục 1 điều 22 của nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có ghi