Luật sư tư vấn về chủ đề "xử lý đơn"

xử lý đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xử lý đơn.

Xử hành vi lập hoá đơn khống?

<strong>Xử</strong> <strong>lý</strong> hành vi lập hoá <strong>đơn</strong> khống?
Tôi có quen một anh bạn được 4 năm. Anh ta làm tại công ty của nhà nước anh ta làm chức vụ trưởng phòng, cuối năm 2015 anh ta đem tiền của công ty làm việc riêng. Nên anh ta bị nợ công không có tiền trả.