Luat Minh Khue

Xử lý gian lận

Xử lý gian lận - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Xử lý gian lận

Xử lý gian lận kinh doanh xăng dầu

Xử lý gian lận kinh doanh xăng dầu
Nhân viên, chủ đại lý kinh doanh xăng dầu gian lận trong kinh doanh xăng dầu thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các hình thức xử lý bao gồm: